Pdf olarak indir

GİZLİLİK POLİTİKASI

1 Amaç ve Dayanak

Kirayaortak.com ve bu siteyle bağlantılı tüm servisler (“Portal” olarak anılacaktır), internet üzerinden günlük veya daha uzun süreli ev paylaşımına ve eşya alış veya satışına yönelik olarak ilan verme ve ilanlara bakma hizmeti sunan aracı bir hizmettir. Bu kapsamda işbu Gizlilik Politikasının amacı, kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikasındaki ifade ve kavramların yorumlanmasında Kirayaortak.com’da yayınlanan Üyelik Sözleşmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

Gizlilik Politikası, yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun şekilde tasarlanmıştır.

Kullanıcı yahut Üye sıfatıyla Portal’a doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen yahut tamamen erişmekle veya kullanmakla işbu Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası’na ilişkin şartları kabul etmemeniz hâlinde Kirayaortak.com’a ilişkin erişim veya kullanımınızdan vazgeçmek ve varsa üyeliğinizi pasif hâle getirmek yahut silmek zorundasınız.

2 Hangi Kişisel Veriler Toplanır

Portal, sunduğu hizmetlerle ilişkili olacak şekilde, Kullanıcı ve Üye’lerin kişisel verilerini işlemektedir. İşbu başlık altında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kişisel veri tanımı kapsamında yer alan kişisel veri gruplarından hangilerinin Portal tarafından işleneceği belirtilmiştir.

2.1 Kullanıcının Kendi İsteğiyle Portal’la Paylaştığı Kişisel Veriler

Kendi isteğinizle Portal’la paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesine yönelik açık rızanızın olduğu kabul edilir. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bu veriler şunlardır:

 • Portal’daki herhangi bir formun (üyelik formu, arama formları, şifre değiştirme formu, iletişim formu vb.) tarafınızca doldurulmasıyla elde edilen veriler,
 • İlan ve üyelere yönelik yazdığınız görüş ve yorumlar,
 • Sizin Portal ve diğer Kullanıcılar arasında gerçekleştirdiğiniz iletişim kayıtları,
 • Portal aracılığıyla yaptığınız ve aldığınız ödemelere ilişkin veriler (fatura için gerekli olan bilgiler; ödeme tarihi, ad, soyad gibi).

İlan veriyorsanız ilana konu mal ve ürünler üzerinde hak sahibi olduğunuzu gösterir belgeler, ilan bilgileri, üyelik bilgileri veya misafirseniz konaklama talebinin reddedilme nedeni ve benzeri bilgiler.

2.2 Portal’ın Kullanımı Esnasında Toplanan Kişisel Veriler

Kirayaortak.com’a erişmeniz durumunda Portal, örneğin hangi internet tarayıcısını ve işletim sistemini kullandığınız gibi çeşitli kişisel verileri toplamaya başlar. Kirayaortak.com’a erişiminizin başlamasıyla birlikte sizin hakkınızda topladığımız kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanızın olduğu kabul edilir. Bu kapsamda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere toplanan ve işlenen kişisel veriler şunlardır:

 • Kullanım Verileri: Portal’a erişmeye başlamanızla birlikte size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılarak toplanan Portal’a giriş-çıkış zaman ve sayfaları, Portal’da geçirilen süre bilgisi, Portal’a erişilen IP adresi, ilgili sayfadaki tıklama bilgisi, ziyaret edilen Portal sayfaları, önceliklendirme tercihleri, kullanıcının ölçülebilir davranışları ve benzeri bilgiler.
 • Konum Verileri: İlgilendiğiniz ilanın bulunmasına yahut vereceğiniz ilana ilişkin adresin tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik olarak sizin rızanızla alınan (ve dolayısıyla işbu Gizlilik Politikası kapsamında paylaşmama tercihinizin bulunduğu) konum bilgileri.
 • Üçüncü Taraf Sitelere İlişkin Veriler: Üçüncü taraf sitelere (Ör. Facebook, Twitter) bağlantı sağlamanız ve bu siteler nezdinde Portal’ı herkese açık şahsi profilinize erişilmesine yetkilendirmeniz durumunda, bu profil sayfalarında yer alan herkese açık veriler.

3 Kişisel Veriler Nasıl Elde Edilir (Çerez Politikası)

Portal, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ve işbu Gizlilik Politikası amaç ve kapsamı dışında kullanılmamak üzere Kirayaortak.com internet sitesine ilişkin kullanım verilerinizi toplayacak ve işleyecektir. Portal, sizin Kirayaortak.com’u kullanmanız esnasında toplanan kişisel verileri çerez ve diğer takip teknolojileriyle elde etmektedir.

3.1 Çerezlerin Kullanımı

Çerezler, Kullanıcının cihazına yerleştirilen, içerisinde Kullanıcının sayfa başına ilan gösterim sayısı gibi ölçülebilir ve nitelendirilebilir davranış bilgilerinin ve/veya IP adresi, e-posta adresi gibi kimlik bilgilerinin yer aldığı küçük metin dosyalarıdır.

Portal, kişisel veri içeren çerez dosyalarını size özel tanıtım yapmak, tercihleriniz doğrultusunda Kirayaortak.com internet sitesinin görünümünü kişiselleştirmek, sitenin farklı cihaz ve tarayıcılarda kullanımını iyileştirmek ve kolaylaştırmak, sitenin hatasız şekilde çalışmasını sağlamak, ilgi alanlarınıza uygun içerik ve reklam göstermek, site üzerindeki gezinme bilgilerinizi ve geçmişinizi izlemek için kullanmaktadır.

Portal, çerezleri; rızanızla sağladığınız diğer kişisel verilerle eşleştirebilir ve bu bilgileri başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsamıyla sınırlıdır.

3.2 Çerez Çeşitleri

Portal, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda kalıcı çerezler ve oturum çerezleri kullanır. Oturum çerezlerinin ömrü Kullanıcının oturumuyla (session) sınırlıdır. Oturumun sonlanmasıyla birlikte bu çerezler otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler oturumdan bağımsız bir şekilde Kullanıcının cihazında uzun süre saklanır.

Portal, yalnızca işbu Gizlilik Politikasında belirtilen sınırlı hâllerde üçüncü taraf çerezlerin kullanımına izin verir. Üçüncü taraf çerezlerin kullanımının söz konusu olduğu sayfalarda, lütfen çerezi yerleştiren sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirerek Portal’ı kullanmayı sürdürünüz.

3.3 Üçüncü Taraf Çerezlerin Hedeflenmiş Reklam Amacıyla Kullanımı

Portal, işbu Gizlilik Politikasında belirlenen amaçlar doğrultusunda; arama motorlarında, diğer internet sitelerinde ve Kirayaortak.com internet sitesinde ilgi alanlarınıza yönelik reklam ve tanıtımların size sunulması amacıyla, çerez ve diğer takip teknolojilerini kullanabilir. Bu doğrultuda cihazınıza yerleştirilmiş olan üçüncü taraf çerezleri, internetteki önceki ziyaretlerinize ilişkin gezinti bilgilerini kullanır.

3.4 Çerezlerin Kabul Edilmemesi

İşbu Gizlilik Politikası’nın kabul edilmesinden bağımsız olarak kullandığınız tarayıcının ayarları üzerinden Portal’ın veya üçüncü tarafların cihazınıza yerleştirdiği kalıcı çerezleri ve oturum çerezlerini engelleyebilirsiniz. Ancak bu halde çerez ve diğer takip teknolojilerinin kullanımını gerektiren Portal hizmetleri, beklendiği gibi eksiksiz bir şekilde çalışmayacaktır.

4 Toplanan Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılır

Portal’ın topladığı kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlarla kullanılır:

 • Portal’a erişmeniz ve Portal’ın tüm özelliklerini kullanmanız için,
 • Diğer Üyelerle ve Kullanıcılarla iletişim sağlamanız için,
 • Güvenli bir Portal hizmetinin size sunulabilmesi için,
 • Talepleriniz doğrultusunda size destek mesajı iletmek ve teknik uyarıları, güncellemeleri ve güvenlik uyarılarını göstermek için,
 • Yasal mevzuat ve Üyelik-Kullanıcı Sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Kullanıcılarla yaşanan ihtilaflarda Portal’ı savunmak için ve Madde 3.1/II’de yer alan hususları yerine getirmek için.

5 Kişisel Veriler Kimlerle Paylaşılır

Portal, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve kullanım bilgilerini, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kanunen bu bilgileri talep etmeye yetkili olan adli ve/veya idarî makamlarla paylaşabilir.

Portal, Kirayaortak.com internet sitesi üzerinden herkese açık şekilde yayınladığınız kişisel verileri ve/veya üçüncü taraf internet siteleri nezdinde Portal’ı yetkilendirmenize binaen bu sitelerde yayınlanan herkese açık bilgilerinizi diğer Kullanıcılarla paylaşabilir ve arama motorlarının erişimine açabilir.

6 Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kullanıcı Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nın amaç ve kapsamı doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, -aşağıda sınırlı olmayacak şekilde sayılan- mevzuatta belirtilen istisnai süreler dışında, yalnızca işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Bu amacın gerçekleşmesiyle birlikte kişisel verileriniz silinecek yahut anonim hâle getirilecektir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a göre işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve ardından anonimleştirilir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar geri alınma tarihinden itibaren 1 yıl, elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin her türlü kayıt ise 3 yıl saklanır. Belirtilen sürelerin geçmesinin ardından kişisel verileriniz, talebiniz üzerine silinir yahut anonim hâle getirilir.

7 Kişisel Verilerle İlgili Haklarınız

Portal’a başvurarak hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işlendiğini öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme talebinde bulunabilir, ayrıca bunların dışında ilgili mevzuatta öngörülen tüm haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu haklarınızı kullanmak için lütfen https://kirayaortak.com/iletisim sayfasından talebinizi içeren bir form gönderiniz.

Portal Üyeliğinizin bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 28/I-b, II-b ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yasal olarak tutulmaktadır.

8 Veri Güvenliğine İlişkin Tedbir ve Taahhütler

Kişisel verilerin korunması tarafımız için önemli bir konudur. Kişisel verilerinizin gizlilik prensiplerinin gerektirdiği yüksek standartlarda korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verilerinizi Portal’a gönderirken SSL (güvenli soket katmanı) şifreleme teknolojisini; bu verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojilerini kullanmaktayız. Ayrıca, hassas kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tedbirleri almak suretiyle işlemekteyiz.

Gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasına rağmen Portal’a yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinize yetkisiz kişilerce erişilmesi durumunda bu durumu derhal size ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Portal, size ait kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. Portal, ayrıca işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca size ait kişisel verilerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşılması durumunda, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının da bu taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

9 Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası, Portal tarafından her zaman değiştirebilir. Değiştirilen Gizlilik Politikası hükümleri, Portal’da yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Değişiklik hakkında size bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim tercihlerinizi ve üyelik bilgilerinizi Portal üzerinden her zaman güncelleyebilirsiniz. Ayrıca bu konudaki taleplerinizi bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz kısa süre içerisinde değerlendirilip uygulamaya alınacaktır.

10 Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu Gizlilik Politikasıyla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan kişi veya hizmetin nerede barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ihtilaf ve/veya uyuşmazlıklar ile her türlü dava ve takipler için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

11 İletişim İzni

Bu izinli veri metni ile birlikte Portal’la paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin; satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenmesine ve Portal’ın iş ortaklarıyla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu veriler, hizmetlerin eksiksiz bir şekilde sunulabilmesi, e-posta, telefon veya sms yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.